SKOLEPARATHED
 
Hvad skal barnet have med i rygsækken?
 
Hvis dit/jeres barn skal begynde i skolen til sommer, bør I som forældre være opmærksomme på, hvordan det klarer følgende områder:
 
SELVHJULPETHED
 
Hvordan klarer dit barn
 
MOTORIK
 
Kan dit barn tegne, klippe, cykle, løbe, hoppe, klatre og skrive sit navn?
 
 
LEG OG SOCIAL ADFÆRD
 
Leger dit barn godt med jævnaldrende børn?
 
Kan dit barn spille alderssvarende spil?
 
Kan dit barn bruge en terning?
 
Kan dit barn følge og indordne sig under et sæt spilleregler, og magter det at fuldføre et spil?
 
Kan dit barn tåle at tabe, og lader I det tabe?
 
Tør dit barn søge udfordringer?
 
Kan dit barn vente på sin tur?
 
 
SPROG
 
Kan dit barn sidde stille og lytte under højtlæsning og fortælling?
 
Kan dit barn genfortælle et enkelt handlingsstykke?
 
Kan dit barn lytte til andre?
 
Kan dit barn modtage en kollektiv besked?
 
Kan dit barn selv løse små konflikter?
 
Kan dit barn huske en kort besked?
 
 
OPLEVELSER
 
Har dit barn i dagligdagen fået oplevelser, der styrker dets begrebsverden?
 
Har dit barn været med på gå- og cykelture, deltaget i hjemmets daglige arbejde, brugt aktivitetsmuligheder i nærmiljøet?
 
 
Hvis dit/jeres barn klarer flere af disse ting og er i gang med at lære resten,
så tror vi, at dit/jeres barn er parat til at begynde i børnehaveklassen, hvor vi blandt andet arbejder videre med disse ting.